Realizácie

Pri realizácii postupujeme v zmysle navrhnutých projektov, pričom veľký dôraz kladieme na dodržiavanie technologických postupov pri zakladaní zelene. Ich cieľom je vytvorenie ideálnych podmienok pre ujatie  a perspektívny rozvoj každej rastliny v navrhnutej záhrade, parku, alebo inom riešenom priestore. Zárukou kvality pri výsadbe je náš individuálny prístup formou osobného výberu a označovania rastlín pre našich klientov v renomovaných okrasných škôlkach u nás a v zahraničí. Zároveň zabezpečujeme odbornú a citlivú prepravu rastlín na miesto realizácie.

Rastlinný materiál si vyberáme v okrasných škôlkach na základe dlhoročných skúseností s vysokou kvalitou produktov. Medzi ďalšie zásady patrí stopercentná výmena pôdy v koreňovej jame špeciálnym substrátom pre jednotlivé druhy rastlín, doplnenie zásobných živín na 6 až 9 mesiacov, dostatočné ukotvenie vysadených stromov. Naša spoločnosť má viac ako 15 ročnú skúsenosť s odbornou výsadbou veľkých alejových a solitérnych stromov až do výšky 10m.
Pri realizácii používame tiež rôzne druhy materiálov, ako je kov, kameň, sklo, betón, drevo, plasty. Ponúkame tiež implementáciu prvkov vody, ohňa a umeleckých diel. Atmosféru realizovaných záhrad a iných riešených priestorov dotvárame vhodným designovým osvetlením.

Všetky realizácie projektov záhrad, parkov a ostatnej zelene prebiehajú pod odborným dohľadom záhradného architekta a vyškoleného realizačného tímu.